Η εισαγωγή των προσωπικών ή επιχειρηματικών δεδομένων (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, διευθύνσεις) είναι εθελοντική. Η χρήση των δημοσιευμένων ταχυδρομικών διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου ή fax και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται.